Beställning av avhämtning av lantbruksplaster

 
Fortums hämtningstjänst för plastavfall från lantbruk är avsedd för alla lantbrukets förpacknings- och skyddsplast, såsom höbalsplast, omslagsplast, silofilmer, odlingsplast, kanistrar och gödselsäckar. Höbalarnas nät och snören läggs i avfallssäckar.
 

I tjänsten ingår

I hämtningstjänsten ingår hämtning av plasterna inklusive lastningen, transporten och hanteringsavgiften samt de nödvändiga dokumenten. Plasterna ska sorteras enligt Fortums anvisningar, se sorteringsanvisningen här.
 

Priset på Fortums hämtningstjänst

För SLC:s medlemmar

  • Osorterat plastavfall 80 €/ton + moms
  • Sorterat plastavfall 60 €/ton + moms

För dem som inte är medlemmar i SLC

  • Plastavfall 110 €/ton + moms
 
Minimimängden för fakturering är 1 ton. SLC:s medlemspris förutsätter att du anger ditt medlemsnummer vid beställningen.
 
Avhämtningstiden för beställningen är 2 månader. Ge grannen ett tips på hämtningstjänsten för lantbruksplast! Kom överens om en gemensam tidpunkt för avhämtningen och skriv ner ert önskemål i beställningsblanketten under punkten annat att beakta. Så kan vi planera avhämtningen så flexibelt och effektivt som möjligt utan att belasta miljön för mycket.
Föraren eller körkoordinatorn kontaktar dig alltid när vi kommer att hämta plasterna. Övervaka lastningen och kvittera följesedeln. Om du inte kan övervaka lastningen, ringer föraren när pålastningen är klar och meddelar den lastade mängden och tiden som användes till lastningen. När du väljer platsen för lagerhögen är det bra om du beaktar långtradarens storlek och vikt. Bilen är ungefär 24 meter lång och väger upptill 40-50 ton.
Sorterade plasthögar lyfts separat på fordonskombinationen.
Ny blankett för beställning av avhämtning av lantbruksplaster
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Yksilöivä teksti Päivitä CAPTCHA Päivitä CAPTCHA