Fortum Waste Solutions Oy:n yksityisyystiedote

Henkilötietolain (253/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä on 18.6.2015.

 

1. Rekisterinpitäjä

 
Fortum Waste Solutions Oy
Y-tunnus: 0350017-4 
PL 181
11101 Riihimäki

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Fortum Waste Solutions Oy
myyntijk@ekokem.fi

 

3. Rekisterin nimi 

 

Fortum Waste Solutions Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain 8 §:n ja 19 §:n nojalla asiakkaiden tilausten hoitamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
Muut verkkokauppaan ja markkinointiviestintään liittyvä tiedot: asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana, tilauksiin ja niiden käsittelyyn liittyvät tiedot, tilausten toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi Fortum Waste Solutions Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Fortum Waste Solutions Oy ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Fortum Waste Solutions Oy ei myöskään tee tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin tiedot on tallennettu Fortum Waste Solutions Oy:n sekä Soikea Solutions Oy:n järjestelmiin, jotka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Fortum Waste Solutions Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä muuta markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.